Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This topic contains 79 replies, has 1 voice, and was last updated by  Rwanda 1 year, 7 months ago.

Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 80 total)
 • Author
  Posts
 • #467

  Rwanda

  BURUNDI IVURUGU MUMUZIKI W'UBURUNDI

  Umuririmvyi azwi muguhugu c’uburundi PETER NIYO arabaza n’iryari umumenyeshamakuru RAPHAËL NYANDWI y’abaye umuvugizi wa AMICAL Des musiciens ?

  Ati DJ Rapha tumuzi nkumu menyeshamakuru ati biratangaje cank hari inyungu abizigamwo!!!!!

  Ivyo n’ibimwe vyashikirijwe na Peter Niyo umuririmvyi w’umurundi akaba y’agizati :

  PETER NIYO : Raphael nyandwi jew ndakuzi nkumumenyesha makuru wa radio télévision Salama !nagomba ndakubaz kuva ryali usigay urumuvugizi(porte parole) wa amical de musicien muburundi cnk umuvugizi wubushikirangaj bwimicokama ? KO post nayadreshej kuburongozi bwa amical akaba ari wew ufata iyamber kuvugir ubwoburongozi ! Nahonyene hari ikibazo si umuntu atari muburongozi bw amical yiyadukiz akishurira ubwoburongozi kandi ukishur nagashavu kenshi cnk harizindi nyungu mubizigamw zinyegej inyuma tutazi?

  n’imugihe Peter Niyo aheruka gushikiriza ubutumwa abasanzwe barongoye amical des musiciens ababwira gutya :

  PETER NIYO ABWIRA ABARONGOYE AMICAL : Nagomba mbaz ico abobantu bamariye umuziki wu Burundi ?umwe ngo ni président wa amical de musicien mu Burundi undi naw ngo numu conseill wiw !mbe kotubona abandi barongoz burukumwak utashe berekana ivyobaranguy mbe abobobo kobatiger batwerek ivyobaranguy ?akarorero son excellence umukuru wigihugu cacu yarerekany ivyoyaranguy yubak amashuli,ibitaro amabarabara,ama stade nama école de foot nubu niyindi migambi myiz myiz yiyemej nubu ikirangugwa !nn wacu wew wa amical de musicien abura iki ko atana école de music arubak ngo tuyibone mumyaka amaze adutwara ? Kotukibona indirimbo zabanyamahanga zikivuzw kuma radio yacu ukuli kwamy ibice 90% babona ntibagir icobavuga kd twebw izacu zitavuzw murivyo bihugu vyabo !ibiteramw vyabanyamahang bigategugw babona bakaz bakiyorera amaher yacu bagatwara atanikoli batanze babona bakagum banumy umuririvyi w umurundi akaguma abonek nkumumayibobo yarafise aho avugira !mbe murashishikay y uko abaririvyi Bose buburundi boherera mumahanga ?turasavye ubushikiranganji bwegukira inkino nimicokama KO yofata ikikibazo muminwe !naya marira yabararivyi buburundi ashikire nyenicubahiro umukuru wigihuku kuko abaririvyi turabakozi nkabandi bakorera igihugu nokukimenyekanisha biciy mu music..

  nyuma yaho umumenyeshamakuru wa télévision salama DJ Rapha y’aciye nawe yishura PETER NIYO N’AGASHAVU AHO y’agizatya mumajambo y’iwe .

  Dj Rapha y’ishurira abarungoye amical abwira umuririmvyi Peter Niyo :
  Ndabaramukije bakunzi bumuziki ndundi aho muva mukagera. Hamaze imisi itari mike aho abantu benshi bagiye barifatira mugahanga abarongoye ishirahamwe mpuzabaririmvyi mu Burundi ariryo Amicale des musiciens du Burundi na cane cane Bruno Simbavimbere benshi bazi kwizina rya Memba hamwe na Silas Damara ko aribo boba baboheye imugongo umuziki wuburundi. Kandundura ni post yumuririmvyi Niyo Peter yerekanye ko abo bantu ataco bamariye umuziki wuburundi ukamengo harumutahe wabaririmvyi bashizeh kugira iryoshirahamwe ribeho. Ico abaririmvyi ndetse nabakunzi bumuziki bomenya nuko Amicale des Musiciens sigisata ca Reta kandi ntamafaranga ava mubushikiranganji bwimicokama ironka kugira yinagure yongere itunganye nimigambi yihaye nkihangiro. Naho biruko Amicale des musiciens ibicishije kuwurirongoye uwo nyene abaririmvyi bama bandagaza imaze gufasha bimwe biboneka ibikorwa bitandukanye mu Baririmvyi mubihe bigoye no mubihe vyamahirwe ivyo vyose birakorwa naho ata nintererano nimwe itangwa nabaririmvyi kukwezi muntumbero yukunagura iryoshirahamwe bikerekana neza ko abakora ivyo bikorwa bakora ibikorwa biruta ibikorwa vyabihebeye Imana bakora kuko bobo bararonka namashikanwa hamwe nibigiracumi. Amicale des musiciens du Burundi naho ata frais de fonctionnement ifise imaze gufasha abaririmvyi batari bake bama bayituye mubihe bigoye canke vyumunezero utu nuturorero tumwe.
  1.Amicale des Musiciens yarafashije bimwe biboneka mugihe umuririmvyi
  Generencha Bidondo yari mubibazo twese tuzi aho yari mumvuto Ico gihe uwurongoye iryoshirahamwe yarakora ijoro numurango kugira uwo umuririmvyi aronke umwidegemvyo.
  2 gufasha abaririmvyi batari bake kuronswa ibibaranga (Passeport,Laisser-Passer,Carte D’identite)vyanditsweko
  # Artiste kuko abategetsi ba PAFE nibarongoye intwaro ntibategera ko mu Burundi hobaho umwuga wokuririmba benshi babafata nkabantu babanyatugenegene. Aho baba baronkejwe urukaratasi rwitwa A qui de droit ruvuye muri Amicale kugira baronswe ivyo vyangombwa twadondaguye.
  3. Amicale des musiciens niyo yafashije abaririmvyi nka Steven Sogo, Emelance Emy Niwizere mbabura,Shazi Cool,Alfred&Bernard hamwe na Natacha Burundi guserukira uburundi muri Sica ndetse baranaronka nudushimwe dutatu ushizemwo nakaronse umugenzi wacu
  Christian Nsavye.
  4. Yafashije bimwe biboneka mwitunganywa rya Festival Saga Musica ryabera kuri Saga Plage rigahuza isinzi ryabarundi bakunzi bumuziki aho benshi mubaririmvyi bubu batari bwarote gutangura kuririmba
  5. Yarafashije kandi bimwe biboneka muri compétition yitwa # TalentShow aho udushimwe dutandukanye twaratanzwe umurwi wa Wanajeshi ugatahukana ipikipiki nutundi tuganuke twarashoboye gutangwa
  6.Yarafashije mwitunganywa rya Fête de la musique muguteramisha abakunzi bumuziki mugisagara ca Bujumbura,Ngozi,Gitega nahandi aho bashoboye guteramisha isinzi ryabakunzi bumuziki nabaririmvyi bava muntara zitandukanye
  7. Sivyo gusa nivyinshi gusa ntitwobiheza ariko twovuga akarorero kanyuma kahafi aho yafashije bimwe biboneka mukigandaro ca nyakwigendera Bobo Peace wo mumurwi wa Peace&Love kugira ashobore kwumvisha abo munzego zigihugu gufasha bimwe biboneka kandi barabikoze.
  Egome ntanyambo igira agahonzi ariko turakwiye kuba tumenya ko iyo umuntu akoze arakwiriye guhabwa agateka kiwe kuko ntamuntu yogenda aravuga ngo Amicale ntaco imaze mugihe atanakimwe aranakorera iyo Amicale benshi ntibanazi naho itumbereye ariko nibo baza kwisonga mugutera akavuyo.
  Ahubwo nyabuna nobabwira ivyo mwama musaba Amicale mubisabe ubushikiranganji bubajejwe mububaze compte rendu uko umwaka utashe bwabakoreye iki kuko bararonka amahera buri mwaka kugira burangure imigambi tutibagiye iyoguteza imbere imicokama yacu. Ukuvuga menshi siko kuyamara ariko mumenye yuko akimuhana kaza imvura ihise. Abaririmvyi bose aho bava bakagera umwe wese kugatwe kiwe akore ibishoboka vyose yiteze imbere atarindiriye ngo naka niwe azonteza imbere nakare n’Imana ifasha uwifashije. Ndasize inzira amavuta nagahwane.

  PETER NIYO AKABA AHEJEJE KUBAZA KO UMUMENYESHA MAKURU DJ RAPHA KO ASIGAYE ARUMUVUGIZI WA AMICAL DES MUSICIENS CANK HARIHO IZINDI NYUNGU ABIFISEMWO ?

  ayo n’amwe mumakuru akomezwa kuvurwa mugihugu c’uburundi intandaro yavyose n’uko hariho abaririmvyi bakeneye agateka kabo bikava kubanyamahanga biraye mugihugu c’uburundi bagakundwa kurusha abasangwa bakamenyesha n’ubwo babitaho atamurundi azitwaho murivyo bihugu nkuko bobo babitaho .

  Ayanamwe muyandi dukomeza kubatororokaniriza hirya Nino .

  Gira ico uvuze

  Fyonda j’aime na partage tubandanye

  #487

  Rwanda

  Désiré BIGIRIMANA ninde

  Ni umunyeshure muri kaminuza y’Uburundi muri #Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.Avuka muri #Commune Mutaho Intara ya Gitega.Yize amashure yisumbuye kuri #Petit séminaire de Mugera.Uwumuhungu naho yize kwishure ry’aba patiri nigitandero.Uwumuhungu ibitutsi vyiwe birarenze,uwumuhungu ari mubanyeshure bagashaka kugarariza ubutegetsi.Ejo yiriwe antuka ansanga in box antuka,acurutoke ngo iyi reta izotinda itembagara,sinziko rero Désiré Bigirimana wewe ushoboye gusenyura Reta.Jewe nashaka nkubwireko nahowuntuka gute jewe ntocomba kuko siwambere uzobuntutse,ndizindi mbwejeri nkawe zarantutse ariko urugamba twatanguye kuva 1994 bishe Ndadaye gushika nuwumusi turarubandanya,ntamuntu numwe iyazova hose tuzemerera gutoba igihugu,kuntuka rero ntacobintwaye jewe,arikp umenyeko bihanwa n’amategeko.

  Kubahuka kwitwa intwari ibijuju nuko utatizi,ariko iconokumenyesha nuko wewe Mwana urumwana muto cane,intwari zose uzi zikorerera ahakurubuga rwa fcbk ntanumwe arimwo yoroshe,iyo baccaroléat yawe utaranaca nuko womenyako harabagutanze kuronka Diplôme.Yahejeje gutukana acarambroka ariko nasha uwuzi akopye iyi msg iyimumpere.

  Wewe Désiré Bigirimana washatse kumenya iconkora,nashaka ndakurangire wegere abana #Mutaho iwanyu baraha kuri fcbk abatri bake baranzi bazokubwira iconkora,canke najewe harigihe twohura nzokwibwira kuko aho muri #Campus mutanga sikure cane.

  Abamuzi mumukunda mumuzi mumubwireko gutuka inzego z’igihugu bihanwa n’amateko

  Atirimbuye ejo canke hiryayejo nshirako ama foto yiwe.

  #494

  Rwanda

  🔴 here is a list of presidents of burundi since its independence on 1 July 1962:
  .
  – Michel Micombero (28 November 1966-November 1, 1976) Tutsi (came to power by military coup)
  – Jean-Baptiste Bagaza (9 November 1976-3 September 1987) Tutsi (came to power by military coup)
  – Pierre Buyoya (3 September 1987-June 1, 1993) Tutsi (came to power by military coup)
  – Melchior Ndadaye (1 June 1993-21 October 1993) Hutu (1 democratically elected president).
  – François Ngeze (21 October 1993) probably Umu Hutu
  -Sylvie Kinigi: 27 October 1993 to 5 February 1994 (Tutsi)
  – Cyprien Ntaryamira (13 January 1994-April 6, 1994) Hutu (Acting President)
  – Sylvestre Ntibantunganya (10 September 1994-July 25, 1996) Hutu (Acting President)
  – Pierre Buyoya (25 July 1996-April 30, 2003) Tutsi (came to power by military coup).
  – Domitien Ndayizeye (30 April 2003-19 August 2005) Hutu (President in accordance with the arusha agreements)
  – Pierre Nkurunziza (19 August 2005-) Hutu (2th democratically elected president).

  #495

  Rwanda

  Vital Nshimirimana ni nde?

  Uwumugabo yaranzwe n”ubwicanyi bukomeye cane haba igihe yiga muri secondaire en 1993,yishe abahutu isinzi.Amaze gushika muri kaminuza yiga mugisata c’amategeko yakoze amarorerwa mwigandagurwa ry’incambwe z’abahutu,uwu arimubakoranye na Kagame igihe Kagame aje mu Burundi en 1996 akaja mubigo vya kaminuza aje atakindi kimuzanye atari gutanga amategeko yuko abahutu bicwa bose icobise gukubura imicafu muri kaminuza.Iyinkorabara Vital yarimwo mukugeseze abahutu.Amaze guheza amashure yaciye ajakwifurika mumashira ngo aharanira aharanira agateka kazinamuntu muri za FOCODE,FORSC,ntakindi ahohose atarugutinyako abazwa abayishe.En 2014 uwumwicanyi winzigo yakazikira aterekwa umuhutu niwe yagumura abantu ngo bagire imyiyerekano biyamiriza ngo SE NKURUNZIZA,niwe yubahutse kuvuga ngo bahe ikarata itukura umukuru w’igihugu.Mwibaze kubona yaduka guha ikarata itukura umukuru w’igihugu akirimumabanga hataranagerako yitoza,ivyovyose ntakindi vyari bigamije atari kwanka intwaro y’umuhutu n’ukwikingira amani uakoreye abahutu muri kaminuza.

  En 2015 mumigumuko niwe yahamagarira abagumutsi kwica,guturira,gusambura n’uguturira imbonerakure.None gushika nubu nimurabe ivyabandanya yandika vyinzigo yakazikira yokwanka intwaro y’umuhutu.

  #496

  Rwanda

  🔴 our current mission: to fight for our total sovereignty primordially ↪️ fight for “a new real independence”.
  🔘 the struggle continues!

  #499

  Rwanda

  In Bujumbura, a technical preparatory meeting of the 22th meeting of the board of governors of the central banks of the member countries of the comesa. The points analysed are: the implementation of the regional system of payment and settlement; the report of the comesa monetary institute; the progress and challenges encountered in the implementation of the programme of monetary integration comesa.

  The Director of economic studies at the central bank of Burundi Audacity Niyonzima, indicated that the regional system of payment has advantages for economic operators of the common market. There’s a saving of $ 92 million if all operators of the member countries of the comesa use the regional system of payment. They would have more amenities than using other systems that are being used at this time. Audacity Niyonzima specifies that with partners, they came to the conclusion that they’re going to do an awareness in all member countries of the comesa. Economic Operators, especially the central banks and commercial banks will work together to promote the regional system of payment and settlement. We concluded that we will encourage the central banks connected to this regional system of payment.

  For that which is of the report of the monetary institute comesa the observation is that the appointment of 2018 they were fixed, is far from being respected. The reasons advanced during this meeting are none other than the non-compliance of the convergence criteria as inflation, the exchange rate, the reserves in currency and others.

  #502

  Rwanda

  jew hariho abanyepolitike bantangaza. sivyiza kwama mgira imikenyuro isa.biramaze kugaragara ko iyo himirije amatora canke evenement,abanyepolitike bamwe bamwe baca batangira kugerageza kwiyamamaza kumaradiyo bakoreshaa ibitaza ntibize basemerera ngo leta canke imbonerakure zigomba kubica.ngo umwanya numwanya baragandagugwa.ni bateshwe bate baramaze guhinyuka,twese turamaze kubona ko bakora mwenivyo mikenyuro kugira bamenyekane kabagwanya reta bakomeye.turamaze gutahura ko ari ububeshi bwo kwibeshera.yamara kwitara ko akabi nkurufu sivyiza.malade imaginaire.hari umukinyi wireresi yakinye acte isa niyo aho yari yigize malade imaginaire harya ariko arakina yigana uwafuye mukwifisha ntiyagarutse.yaciye ashikayo.iciza nuko hari imbere yabarorera theatre uko yariko iragenda kandi nibo babaye ivyabona vyemeje ko afuye ariko yigana abafuye ko atawamukozeko.rero uwo munyepolitike ntavuze izina kuko naho yifata nabi abenegihugu twamufashe neza tumugira umkuru akomeye; numvise yazindutse yibika kuri voie d amerique ntabandanye kwitara kwurufu ntawuriko aramurondera.nahige uyundi mukenyuro wo kwiyamamaza ahandiho ibisa nivyo twarabihinyuye. kandi abenegihugu tuguma twihweza ingene akina ireresi ziwe za politike.sije nohahera.

  #503

  Rwanda

  a curious paradox of African educational system

  The African educational system leads to results for the least surprising.

  1-the most brilliant students are allowed in the faculties of medicine, research institutes, or the major schools of engineers.

  2-the average students pass the diplomas of administrators (mba or lnb) and eventually lead the doctors and engineers,.

  3-the students passable enter into political and enjoin the brightest and the means,

  4-the have-nots in the bac as to them shall enter in the underground world of crime and business, and from there, control the politicians, and the most brilliant thanks to corruption,

  5-finally, those who were not attend school become prophets, pastors or marabouts preachers, and everybody follows them to the letter like sheep, including all previous (of the brightest to the less brilliant).

  #505

  Rwanda

  The senior adviser to the president becomes ambassador extraordinary and Plenipotentiary

  Decree no. 100/59 of 27 March student willy nyamitwe to the rank of ambassador extraordinary and Plenipotentiary of the republic of Burundi. The decree was signed on the proposal of burundian minister of foreign affairs and international cooperation, a brother of the beneficiary.

  While he was in charge of the communication to the presidency, willy nyamitwe has shown himself to be more active than the ambassadors on the diplomatic level in several files. It is considered to be the right arm of the President Pierre Nkurunziza for which he has defended tooth and nail the mandate contested 2015.

  Willy nyamitwe has narrowly escaped an assassination attempt on 28 November 2016. His Brother Minister of external relations had written on his twitter that it was “a vain attempt to destabilize the Republican institutions”.

  #508

  Rwanda

  Ese ninde President w'u Burundi? ni Willy Nyamitwe cg ni Nkurunziza?

  ko mbona Willy Nyamitwe ariwe usigaye uhagararira u Burundi ahakenewe President hose!!


  Harya ngop cout d’etat yarapfubye?! ahubwo yaciyemo neza! Nkurunziza ntakiri president kuva yava i Arusha afungiye iwe murugo!

  Nkunzurwanda Muhirwa Hhhh! nge nategereje ko H.E #Ndaribwaribwa yambuka akanyaru agiye guhagarika Jenoside yavugaga ndaheba!

  Imbaga Nyabutatu Yo karibweribwe n’inzara!

  Irankunda Deomaxime Smka zatu

  Mupenzi Simeon ARIKO REKA MBAZE ABANTU BAMWE HANO MBONA BABA BASHAKA INTAMBARaaaaaaaaaa BURIYA INTAMBARA MURAYIZI KOKO??.

  Ukuri Prevail Peter Mahirwe ntibikureba uko bimpanga hagati ya bombi!

  Rukundo John Diening Si Nkurunziza Ntana Willy Nyamitwe Abo Ntitubemera.Président Wacu Ni MUNOHO Pacifique Icegera Ni Vital Nshimirimana.

  Umurungi Ange Hahha Peter Mahirwe wa gitutsi k ikibwa we k igihezanguni. Banza urangize iby iki kicanyi kagome kijya n aho batagitumiye. Ndakwibutsa ko Willy aho agiye hose agenda n indege isanzwe kandi ntibimubuza kurangiza inshingano. Bo n abakene kandi barabyemere si nkamwe bajinga

  Celestin Uwimana Ariko Nkunzurwanda Muhirwa urashukana ye!Ngo Ndaribwaribwa yambuke akanyaru?Numwana se?Ayobewe se ko mwene Ngabisha amwubikiye ngo amusumbanye imbavu?Yamumesura

  Kikazi Kana iby i Burundi bikurebaho iki? Uziko uri ishyanutsi

  Gysele Mwiza Ubwo Nkurunziza bamubuze mundege ngo bayihanure!!! Nyamitwe naserukire uburundi rwose! !! Mu Rwanda ho Kagame nibyose!! Mwarimwumva harundi yohereje!!! Niwe wigirayo!! Ariko ntiyaca mukirere cyo Mubugesera kuko ngo niho ruzingiye!!! Umwambi wigishirira😢😢😢!!

  Mireille Nzokira Du n’ importe quoi

  Austin Bwira Harya ngop cout d’etat yarapfubye?! ahubwo yaciyemo neza! Nkurunziza ntakiri president kuva yava i Arusha afungiye iwe murugo!

  Alexis Lexus Ntukarote izuba ryaka, mubwire ndaribwa ribwa uti imbere siheza…kagame yize igisirikare co mu makaratasi peter yakoze yigira kuri terain , ntabwoba namba…hhhh ngo nivyaba ngombwa tuzojabuka gufasha kugarukana umutekano muburundi? Katajabutse? Umunyabwoba yuzuye

  Hégémonie Hima Harikera Iyo nkotanyi ngo coup d,état yaraciyemwo?

  Peter Mahirwe Au Burundi, le porte-parole des FNL d’Agathon Rwasa, considéré comme le principal opposant au président Pierre Nkurunziza, lance un cri d’alarme. Il accuse le pouvoir burundais d’avoir durci depuis le début de l’année la répression contre leur mouvement qui n’est pas reconnu officiellement par le gouvernement, et il va plus loin en parlant d’un complot qui viserait à éliminer leur leader qui est pourtant premier vice-président de l’Assemblée nationale. http://www.rfi.fr/…/20170330-burundi-le-camp-opposant…
  See Translation
  Burundi: le camp de l’opposant Agathon Rwasa s’inquiète pour sa sécurité – RFI
  Au Burundi, le porte-parole des FNL d’Agathon Rwasa, considéré comme le principal opposant au président Pierre Nkurunziza, lance un cri d’alarme. Il
  rfi.fr

  Kangete Hassan Wa mburakimazi yumwicanyi wo kwa se Muhanuka ivyo mu burundi ntibikuraba. Abarundi nibo bishe Karegeya nibo bishe sendashonga nibo bishe Gwigara Asinapol. ?nibo bafunze Rusagara genda ubaze se Muhanuka canke urindire 2035 msenge

  Peter Mahirwe Burundi crisis: Army says 87 killed in day of violence http://www.bbc.com/news/world-africa-35083823
  Burundi crisis: Army says 87 killed in day of violence – BBC…

  Kangete Hassan Ivyo ni vyakera sha

  Kangete Hassan Ninde yishe gwigara Asinapol na Karegeya?

  Peter Mahirwe none se kuba ari ivyakera bikuraho kuba arivyo?

  Kangete Hassan Iyo ni fake news

  Peter Mahirwe hahaahah!!!!!

  Kangete Hassan Kutishura ivya Asinapol

  Kangete Hassan Uratinya Semuhanuka?

  Kangete Hassan Ico Gihugu canyu ni north Korea muratinya kuvuga

  Peter Mahirwe banza unyishure ibyo nakubajije ninde usigaye uyobora u Burundi?

  #509

  Rwanda

  #529

  Rwanda

  Amicale des musiciens du Burundi

  Reta y’uburundi ibicishije mubushikiranganji bwo gushigikirana, Amicale des musiciens du Burundi hamwe n’igisagara ca Bujumbura babateguriye igiteramo cagakura kukibuga citiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore kumagenekerezo ya 7 hamwe na 8 Ndamukiza 2017 kuva igihe c’isaha umunani (14h). Intumbero yico giteramo nukwegeranya uburyo buzofasha abahuye nibiza.

  **** Icivugo: Dushigikirane Twitegurire Kazoza Kacu*****

  Hazoba hari abaririmvyi rurangiranwa nka:- Peace&Love
  Masterland
  Happy Famba
  Rally Joe
  B Face
  B Bright
  Bien Freema
  MgBlade
  I-Ves
  August
  Black Snake
  Hamwe n’irararibonye mumuziki w’uburundi Ngabo Léonce eka hamwe n’abandi bazobica bicike

  #531

  Rwanda

  Umugambwe UPD ZIGAMIBANGA ubona ko ikiringo c’ukwitegurira amatora y’umwaka w’2020 kiriko kirarengana, uwo mugambwe ugasaba ko ibwirizwa shingiro ry’Uburundi ryohindurwa imbere y’uko uwu mwaka w’2017 uhera, kuko iryo bwirizwa shingiro riri mu bikoresho bikenerwa mu myiteguro y’amatora.

  Mw’itangazo uwo mugambwe wasohoye, risomwa na KASSIM Abdul aramutswa uwo mugambwe, basavye Reta y’Uburundi ko yoshiraho umurwi ujejwe kwihweza ivyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro, kugira hazoshike mu mpera z’umwaka w’2017 Abarundi bamaze gutora ibwirizwa shingiro rishasha.

  KASIM Abdul, umukuru w’umugambwe UPD ZIGAMIBANGA

  Abarundi nabo basabwe kwitegurira kuzotora iryo bwirizwa shingiro, mu gihe bazorirungikirwa muri kamarampaka (Referendum).

  Mu vyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro, umugambwe UPD ZIGAMIBANGA uvuga ko bidakwiye ko haba ibiringo ntarengwa mu burongozi bw’Uburundi, uwo mugambwe ugasaba ko mw’ibwirizwa shingiro rishasha hoshirwamwo ko uwatowe n’Abarundi yobandanya gutwara igihe cose abamwizeye bomwongera amajwi.

  Uwo mugambwe UPD ZIGAMIBANGA wasavye kandi umuhuza Benjamin William MKAPA ko yokwihutisha gusozera ibiganiro arongoye i Arusha, kugira ntihazogire uwuzovyitwaza, mu gutevya amatora yo mu mwaka w’2020.

  #532

  Rwanda

  WAMURIRIMVYI ATI< KINYWA CA MZEE KINANUKA LAKINI HAKISEME BONGO> NAGOROBEJE N,UMUTAMA YAGENDANYE NA P L RWAGASORE YANYAGIYE VYINSHI,REKA NDABASANGIZE 2 MUVYO TWAYAZE ICANDYOHEYE YARI UMUTUTSI,ATI< MWANANJE ABABIRIGI NINZOKA. NIKO BAMYE ,NGABO BAFASHE INDEGE IZUNGURUKA IKIRERE C’ UBURUNDI IKORORA IBIPAPURO VYANDITSEKO RUGORIHENDA.COM NA BWENGEBUKE.COM,ATI AHO UBONA NUKWIGA NTIYARI YORORO HARI AMASHURE 3 GUSA KANDI UTAVUKA MUNDA Y’INGOMA NTIWAYEGERA,YARANGIJE ANTAHUJE,RUGORIHENDA= TUTSI,BWENGEBUKE=HUTU ,NONE UBIVUZEKO IKI? INKURU IRABANDANYA.

  #535

  Rwanda

  quand Alexis Sinduhije trahit l’opposition radicale

  Un élément sonore dans lequel le président du parti MSD, lors d’une réunion avec certains opposants de la diaspora, regrette les échecs de l’opposition depuis 2015, a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Le blogueur Anicet Nyamweru se livre à une analyse personnelle des propos polémiques de cette figure l’opposition.

  ‘Tant parle-t-on qu’on se contredit’, dit-on en Français, ‘Imvuzi ya cane iravuga ikivugira’, pourrait-on le traduire en Kirundi. Au-delà des mots, les récents propos du président du MSD où il regrette les erreurs commises par son camp depuis 2015, démasque, d’une façon ou d’une autre, l’opposition radicale et ses acolytes. Sinduhije n’a-t-il pas trahi son camp sans le savoir ? Une analyse de ses propos conduit à se poser des questions, dont les réponses ne peuvent que dénuder ces politiciens et activistes.

  Opposants politiques ou amateurs politiques ?

  Dans ses propos, Alexis Sinduhije regrette d’abord l’amateurisme du coup d’Etat de mai 2015 en quoi ils avaient placé pleine confiance, car étant le point culminant de leur insurrection. Mais comment ces hommes et femmes de l’opposition radicale, qui se vantaient nombreux et puissants, se sont coalisés pour un coup amateur ? Un observateur avisé les qualifierait eux aussi d’amateurs politiques car il leur manque la maturité, la prudence et surtout la sagesse.

  Sinduhije regrette aussi l’absence du « plan B » pour renverser le pouvoir en place. Autrement dit, il reconnaît leur maladresse et leur incapacité d’organisation ou de planification, qui se traduit par le tâtonnement dans leurs agissements. Mais, est-ce ces gens sans sens de planification ni reflexe de plan B qui cherchent à diriger le Burundi ? De tels politiciens imprudents sont dangereux pour le pays car, une fois aux commandes, ils n’hésiteraient pas à prendre des décisions maladroites conduisant le pays dans le gouffre. Le pays a plutôt besoins des leaders visionnaires, qui ne mettent pas tous leurs œufs dans un seul panier, sans même peser les forces ni analyser les enjeux en présence.

  Une opposition impuissante et irresponsable ?

  Sinduhije regrette l’incapacité de son camp à mener une guerre et se lamente avec remords « …nous ne sommes pas assez formés en la matière…nous sommes vieux pour mener une guerre… nous ne savons même pas comment ça se fait », regrette-t-il. Ici, Sinduhije, sanctionné par les USA pour des actes de déstabilisation de la région, reconnaît l’impuissance de son camp. Ils n’ont pas de forces pour mener la guerre. Autrement dit, il avoue leur incapacité. Paradoxalement, tout en reconnaissant leur impuissance, il dit qu’ils vont chercher « d’autres qui en seraient capables pour les aider». Mais, concrètement, qui sont ces renforts magiques qui vont sauver cette impuissante opposition ? Des mercenaires ? Ou d’autres jeunes apprentis à l’instar de ceux qui ont attaqué le pays à Cibitoke, Kabarore ou Muyinga ? Quel genre de politiciens irresponsables qui entrainent sciemment des enfants du pays dans des chemins qui n’aboutissent pas!

  Une société civile rebelle ?

  Sinduhije regrette également que l’argent collecté par des opposants de la diaspora pour financer une « soi-disant révolution » au Burundi n’est pas géré par les politiciens de l’opposition radicale mais plutôt par les leaders des fameuses « organisations de la société civile » et pire encore d’une façon opaque. D’abord ici, Alexis Sinduhije démasque ouvertement certaines des soi-disant organisations de la société civile et leurs leaders en confirmant qu’ils sont derrières différents actes de perturbation de la sécurité du pays comme l’avait avancé le ministère de l’Intérieur en les radiant de la liste des organisations agréées. Ici, les choses deviennent on ne peut plus claires : une organisation qui collecte et gère des fonds pour mener une guerre ne peut plus se réclamer de la société civile.

  Une opposition non crédible ?

  Comme si cela ne suffit pas, Alexis Sinduhije confirme que la communauté internationale et même la diaspora n’ont plus confiance en l’opposition radicale quant à la gestion de l’argent qu’elle recevait de ses donateurs. Malheureusement, ces derniers n’ont même pas de pièce de rechange car même la fameuse société civile ne fait que les mêmes gâchis. Ici on sent une odeur de malversation, de détournement et de gestion opaques qui se dégage de la maison de cette impuissante opposition et sa partenaire société civile. Et pourtant ce sont ces activistes et politiciens qui ne cessent d’accuser Bujumbura de malversation économiques ou de détournement et qui disent qu’ils veulent apporter un changement. Ici une question se pose : Ces politiciens incapables de bien gérer de petites cotisations de quelques Burundais de la diaspora, que feraient-ils une fois au pouvoir ? Parviendraient-ils à bien gérer l’argent du contribuable ou ils continueraient avec leur rythme de gestion opaque et de détournement ?

  L’opposition dans l’embarras

  Si les réponses à toutes ces questions me semblent révélatrices, il reste à savoir ce que sera la réaction de l’opposition et la société civile humiliées par un des leurs. Comment vont-ils soigner ces blessures causées par l’ouragan Sinduhije ? Vont-ils rejeter les propos de Sinduhije en disant qu’ils ne concernant que celui qui les a prononcés ? Vont-ils avaler cette pilule amère en endossant ces propos qui les trahissent ? En tout cas, même si les blessures de l’opposition et de ses acolytes, causées par ces révélations involontaires de Sinduhije, venaient à être pansées, les cicatrices, elles, resteront ou prendront du temps pour disparaître. Ou jamais.
  Burundi CrisisTroisieme mandat
  ARTICLES RÉCENTS

  Le passé, ce mauvais conseiller

  Kwigisha abana ku buntu: umugambi ubangamiye akanovera k’indero mu Burundi?

  Frères « Imbonerakure », arrêtez de porter préjudice à la jeunesse burundaise

  Jocelyne, umwigeme agendana ubumuga, ariko asumvya ubukerebutsi benshi

  Un « super-héros » nous est né…

  Say your opinion
  Laisser un commentaire ici
  ARTICLES SUR LE MÊME SUJET

  Frères « Imbonerakure », arrêtez de porter préjudice à la jeunesse burundaise

  Un « super-héros » nous est né…

  L’équation indéchiffrable des monuments du Cndd-Fdd

  Abo twatoye mu 2015 boba bagejeje he ivyo batwemereye?

Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 80 total)

You must be logged in to reply to this topic.